Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PSSE W STRZYŻOWIE

Szanowni Państwo,

        Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), PSSE w Strzyżowie  (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Strzyżowie  reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Strzyżowie z siedzibą w Strzyżowie, ulica Słowackiego 8, 38-100 Strzyżów.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a. w celu realizacji usługi polegającej na wykonaniu badań laboratoryjnych w zakresie analizy żywności, wody, kosmetyków, przedmiotów użytku, badań/ pomiarów środowiska pracy, pomiarów promieniowania (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
b. w celu realizacji usługi polegającej na wykonaniu badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej (podstawa z art. 9 ust.2 lit. h RODO),
c. w celu nawiązania kontaktu z klientem dla sprawniejszej realizacji usług przetwarzamy dane kontaktowe klienta: numer telefonu, adres e-mail.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
b. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
c. prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
d. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
e. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
g. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
h. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa, w ty, instrukcją kancelaryjną.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom  informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wykonania badań laboratoryjnych. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tych usług.

9. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Anna Kazalska, tel. 17 2761152 w. 25, e-mail: iod.psse.strzyzow@sanepid.gov.pl

           DYREKTOR POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
                   w Strzyżowie

                  Zdzisław Sarna

 
Klauzule informacyjne:

1. Klauzula informacyjna - usługi
2. Klauzula informacyjna - nadzór
3. Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne
4. Klauzula informacyjna - informacja o przetwarzaniu danych
5. Klauzula informacyjna - skargi
6. Klauzula informacyjna - rekrutacja
7. Klauzula_informacyjna - praktyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie
Data utworzenia:2019-11-04
Data publikacji:2019-11-04
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kazalska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewelina Banaś
Liczba odwiedzin:2018